„Do celów szlachetnych, szlachetne tylko wiodą czyny...”

Prof. Stanisław  Pigoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA w Komborni

Tel.: 134354809
E-mail: zskombornia@op.pl

 

 

 

 

 

             Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkół  w Komborni. Nasza szkoła jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Korczyna, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Pragniemy także nadmienić, że z związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku nasza szkoła powróciła do  nazwy sprzed 1 września 2003 roku.

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

Stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości obrazu: 800x600

 

 

 

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni

             Od 10 do 14 lipca 2017r. w Szkole Podstawowej w Komborni odbyła się półkolonia letnia w której uczestniczyło 45 dzieci.

             Dla uczestników zorganizowane były różnorodne formy aktywności np. zawody sportowe, konkursy, zajęcia plastyczne, zabawy na Pływalni w Dworze Kombornia, prelekcje Pracowników Sanepidu oraz Miejskiej Policji w Krośnie.

12 lipca, dzieci uczestniczyły w wycieczce do Czorsztyna, Niedzicy, Rabkolandii, gdzie korzystały z różnorodnych atrakcji wesołego miasteczka. Na zakończenie półkolonii, wychowankowie przygotowali program artystyczny, a Dyrektor Szkoły Pan mgr Witold Raś oraz Sekretarz Gminy Pani mgr Wioletta Prajzner wręczyli im słodkie upominki.

                                   

    op. p. Sabina Gonet

             13 września 2017r. w naszą szkołę nawiedził wyjątkowy gość. W ramach wizyty  duszpasterskiej  w  parafii  Kombornia  w  naszych  skromnych progach zawitał  ks. Arcybiskup Adam Szal. Uroczyste spotkanie z ks. metropolitą przemyskim miało miejsce w sali gimnastycznej naszej szkoły o godzinie 9.00. Uczniowie pod okiem p. Marioli Frydrych przygotowali montaż słowno - muzyczny poświęcony patronowi Szkoły Podstawowej w Kom borni prof. Stanisławowi Pigoniowi. Na zakończenie ks. Arcybiskup wszystkich  pobłogosławił i rozdał pamiątkowe obrazki. Fotki z  uroczystości w galerii fotografii…

 

       9 października 2027 r., w Szkole Podstawowej im. prof. S. Pigonia w Komborni, odbyło się pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych uczniów naszej placówki. Pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany na tę uroczystość piękny program artystyczny, pod kierunkiem swojej wychowawczyni. Następnie złożyli ślubowanie, a pan dyrektor Witold Raś dokonał uroczystego pasowania i przyjął do społecznoś ci szkolnej dwudziestu trzech uczniów. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia, dzieci otrzymały pamiątkowe portrety, dyplomy i drobne upominki. Czekał na nich również słodki poczęstunek przygotowany przez  rodziców. Serdecznie gratulujemy. Fotki z  uroczystości w galerii fotografii…

op. p. Wioletta Długosz

 

 

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW...

             29. X. 2017r. Uczniowie IV kl. Szkoły Podstawowej w Komborni, włączyli się w międzynarodową akcję Sprzątania Świata, która w tym roku widnieje pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”.

Idea ta została zapoczątkowana w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

             Uczniowie z Komborni aktywnie podjęli to ekologiczne wezwanie i z wychowawczynią panią Sabiną Gonet wyruszyli oczyścić najbliższą okolicę, a tym samym zadbać o nasz wspólny dom – Ziemię.

op. p. Sabina Gonet

SUKCES UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMBORNI!

 

             29 września 2017r. obchodziliśmy XIV Noc Nietoperzy w Czarnorzekach pod hasłem: „Nietoperze liczą na nas”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Komborni, wzięli udział w konkursie plastycznym związanym z tematyką imprezy. W kategorii pracy przestrzennej zwycięzcą, zdobywając I miejsce został Michał Boczar, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w Komborni. Wręczenie nagród odbyło się podczas edukacyjnego spotkania w Domu Ludowym w Czarnorzekach w ramach którego prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn wygłosił naukową prelekcję dla najmłodszych. Serdecznie Gratulujemy! Bohater i jego praca w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

 

                 Uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej w Komborni uroczyście świętowali Dzień Chłopaka, który  obchodzony  był 30 września.  Dziewczynki dla swoich  kolegów,  przygotowały  symboliczne  prezenty, słodkie  upominki  oraz  wiele zabaw  i  konkursów, dzięki czemu dzień ten był pełen wrażeń i dobrej zabawy. Zdjęcia  wykonane  podczas  uroczystości  są  miłym  wspomnieniem tych chwil.  Fotki z zabawy w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

 

             25. X. 2017r. Uczniowie z II klasy Szkoły Podstawowej w Komborni wraz z opiekunami: ks. Andrzejem Wydrzyńskim i wychowawczynią p. Martą Gargasz brali udział w XII Festynie Misyjnym w Czarnorzekach.   Program festynu był bardzo bogaty i między innymi uczniowie mieli możliwość w sposób multimedialny przenieść się do krainy Indian, obejrzeć inscenizację baśni pt. „Bracia zwierzęta” oraz przedstawienie teatralne pt. „Święta Tekakwita – Lilia Mohawków”.                     Uczniowie także zmierzyli swoje siły w konkursach sprawnościowych oraz grze terenowej pod hasłem: „Gdzie się ukrył Pan Jezus”.                                               Punktem kulminacyjnym Festynu Misyjnego było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Indianin – Indianka”. Oliwia Fiedeń – uczennica kl. I Szkoły Podstawowej w Komborni zajęła I miejsce w kategorii młodszej grupy wiekowej, a Zofia Mika – również uczennica kl. I zdobyła wyróżnienie.                                   Całej uroczystości towarzyszył wspólny śpiew i zabawa, a w pamięci uczniów na długo pozostaną tak owocnie i miło spędzone chwile. Fotki z festynu w galerii fotografii…

op. p. Marta Gargasz

 

             Najnowsze newsy:

             17. X. 2017r. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Komborni, odwiedzili sceniczną szkołę Ambrożego Kleksa, która swoje lekcje organizowała na deskach krośnieńskiego teatru w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.                       Uczniowie odbyli magiczną podróż do szkoły, która na kartach opowieści Jana Brzechwy znajdowała się na końcu ulicy Czekoladowej w rozległym parku z którego drogi prowadziły do wszystkich znanych baśni. W szkole tej nauka była przyjemnością i niesamowitą przygodą ale aby się w niej uczyć  należało być chłopcem, którego imię rozpoczynało się na literę A …Po niesamowitych przygodach w Akademii Pana Kleksa, uczniowie wykonali sobie pamiątkowe zdjęcia z odtwórcą głównej roli i pełni wrażeń oraz zapału do dalszego zgłębiania dzieł Jana Brzechwy, wrócili do szkoły. Fotki ze spotkania w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

 

             Doktor Aleksandra Tłuściak – Deliowska, pedagog, pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, realizowała w Szkole Podstawowej w Komborni projekt  badawczy  poświęcony analizie zachowań interpersonalnych uczniów.  Badania naukowe składały się z dwóch etapów. W pierwszym z nich, który przeprowadzony został we wrześniu 2017r. uczniowie klas IV – VI wypełniali anonimowe ankiety dotyczące zachowań w szkole i relacji z rówieśnikami.  Po dwóch tygodniach w październiku, realizowano etap drugi w którym dr Aleksandra Tłuściak – Deliowska prowadziła wywiady grupowe, polegające na analizie hipotetycznych sytuacji szkolnych, przedstawionych w formie rysunkowej.  Każdy uczeń miał możliwość wyrażenia swojego zdania oraz zaproponowania rozwiązań przedstawionych problemów.  Z jednej strony czynności te umożliwiły poznanie wrażliwości uczniów, z drugiej wspólna analiza poglądów sytuacji problemowych, miała właściwości socjoterapii.     W ramach podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie, uczniowie otrzymali symboliczne upominki w postaci kart prezentowych sklepu Empik. Wymagania dotyczące etyki prowadzenia badań naukowych z udziałem dzieci i młodzieży zostały spełnione.

op. p. Sabina Gonet

             10 listopada 2017r.  w  naszej  szkole  odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Celem apelu było przybliżenie zgromadzonym uczniom historię naszego kraju gdy Polska straciła wolność i na 123 lata zniknęła z map świata. Uroczystość wzbudziła w społeczności szkolnej refleksję nad postawami patriotycznymi. Uczniowie  poczuli  przywiązanie  do  historii,  dumę z przynależności do narodu polskiego, oraz szacunek do wartości o które walczyli nasi przodkowie. Program słowno – muzyczny przygotowany został pod przewodnictwem Pani Marioli Frydrych. Fotki z uroczystości w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

             31 października 2017r.  uczniowie  IV  klasy  Szkoły  Podstawowej w Komborni wraz z wychowawczynią Panią Sabiną Gonet zorganizowali klasowy „Dzień Witaminki”.     Akcja ta, przebiegała pod znakiem kolorowych, soczystych owoców  z  których  uczniowie  przygotowywali  własne sałatki. Punktem kulminacyjnym była degustacja, która przyniosła dzieciom wiele radości, wzmocniła ich odporność przed zimowymi mrozami, a przede wszystkim zachęciła do częstego sięgania po witaminy ukryte w owocach i warzywach.  Fotki ... w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

             Uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej w Komborni wraz z wychowaw-czynią  Panią Sabiną Gonet, skonstruowali  szkolną  stację  meteorologiczną. W jej skład wchodzą wiatromierze i deszczomierze wykonane przez uczniów. Młodzi przyrodnicy, za ich pomocą dokonują takich pomiarów składników pogody jak: ilość, rodzaj opadów, kierunek, nazwa wiatru, stopień zachmurzenia, rodzaj osadów oraz temperatura powietrza. Wszystkie dane z pomiarów i obserwacji uczniowie skrupulatnie zapisują w specjalnie przygotowanych arkuszach badawczych. Fotki z wydarzenia w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

 

             5 stycznia 2018 r. w Krościenku Wyżnym odbył się VIII Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka 2018. W uroczystości wzięło udział wiele zespołów, wśród których znajdowały się dwie grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Komborni. Uczniowie klasy II pod opieką p. Marty Gargasz i ks. Andrzeja Wydrzyńskiego oraz uczniowie klasy IV pod przewodnictwem p. Wioletty Długosz i p. Sabiny Gonet.  Młodzi aktorzy, przedstawiając historię narodzin Jezusa, wprowadzili publiczność w niezwykle podniosły i świąteczny nastrój, otoczony tajemnicą narodzin Bożego Syna. Wspólnie wyśpiewane kolędy i pastorałki umocniły polską kulturę i tradycję.  Po zakończonej części artystycznej, wszyscy aktorzy otrzymali gromkie brawa, a jury ogłosiło wyniki. W dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI) uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Komborni, zarówno kl. II, jak i kl. IV zdobyli II miejsca. Pozwoliło im to stanąć na teatralnym podium, otrzymać szczególne gratulacje, jak i rozwinąć pragnienie dalszego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności.       W dniu 8 stycznia 2018r. w Dukli odbyło się podsumowanie Międzynarodowego i Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, uświetnionego występem uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej w Komborni, pod opieką p. Marty Gargasz i ks.Andrzeja Wydrzyńskiego, którzy w VIII Powiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych – Jasełka 2018 zdobyli II miejsce.  Fotki ... w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

             17 grudnia 2017r. uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Pigonia w Komborni uczestniczyli w XII KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM organizowanym w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.   Uczniowie niezwykle pracowicie przygotowywali się do tego wydarzenia poprzez wykonywanie gipsowych ozdób o tematyce Bożego Narodzenia. Wytwory uczniów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gości krośnieńskiego kiermaszu. Fotki ... w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

             Do naszej szkoły Święty Mikołaj zawitał 6 grudnia. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach dzieci. Najmniejsi od samego rana nasłuchiwali charakterystycznego dźwięku dzwoneczka. Swoje wejście, dostojny gość rozpoczął niezawodnym „Ho Ho Ho”!. Wszystkie dzieci przywitały Świętego Mikołaja bardzo gorąco. Zanim jednak rozdał prezenty, rozmawiał z dziećmi, pytał czy były grzeczne. Dzieci śpiewały mu piosenki i recytowały wiersze. Z ogromną radością zaprosiły Mikołaja za rok. Serdecznie dziękujemy Mikołajowi i Jego pomocnikom za fantastyczną zabawę. Fotki z wydarzenia w galerii fotografii…

op. p. Sabina Gonet

 

Uprzejmie uformujemy, że do dnia 22 lutego 2018r  trwają zapisy uczniów do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Komborni na nowy rok szkolny 2018/2019.

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy!