Zespół Szkół w Komborni

„Do celów szlachetnych, szlachetne tylko wiodą czyny...”

Prof. Stanisław  Pigoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla rodziców:

Dni w wolne od zajęć w roku szkolnym 2016/2017

(uzgodnione z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną)

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa

- 14 październik 2016r.

- 31 październik 2016r.

- 2 styczeń 2017r.

- 2 maj 2017r.

- 16 czerwiec  2017r.

 

Gimnazjum

- 14 październik 2016r.

- 31 październik 2016r.

- 2 styczeń 2017r.

- 19/20/21 kwiecień 2017r. - egzaminy

- 2 maj 2017r.

- 16 czerwiec 2017r.

 

 

 

Kółka zainteresowań dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

p. E. Groszek - Kółko j. polskiego - wyrównywanie szans edukacyjnych (czwartek 13.15 -14.00)

p. A. Wojciechowska  - Kółko j. angielskiego dla kl. III Gim  (wtorek 8.50-9.35; wtorek 13.15-14.00)

p. I. Kłaczyńska - Lasek - Kółko j. angielskiego - wyrównywanie szans edukacyjnych (wtorek 12.25 - 13.30)

p. M. Frydrych - Kółko historyczne; wyrównywanie szans edukacyjnych  (czwartek 14.00 -14.45)

p. D. Solon - Kółko matematyczne; wyrównywanie szans edukacyjnych  (środa 7.10 - 7.55)

P. S. Gonet - Kółko biol. - chemiczne; wyr. szans edukacyjnych (środa 13.15-14.00; piątek 13.15 - 14.00)

P. S. Gonet - Szkolne Koło LOP  (wg. potrzeb)

p. R. Józefczyk - Kółko geograficzne; wyrównywanie szans edukacyjnych (wtorek 7.10 - 7.55)

p. S. Szarek - Kółko turystyczne (wg. potrzeb)

p. B. Deliowska, - Kółko sportowe  (środa 14.05 - 14.50)

p. K. Pyzia - wyrównywanie szans edukacyjnych  (środa 11.30 - 12.15)

p. W. Długosz - wyrównywanie szans edukacyjnych  (wtorek 11.30 - 12.15)

ks. P. Wota - Kółko biblijne  (środa 14.50 - 15.00)

p. R. Pyzia - Kółko fotograficzne, zajęcia muzyczne  (piątek 14.05 - 14.50)

Terminy konsultacji z nauczycielami w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

 

 

P. Mariola Frydrych  - historia (poniedziałek 14.05- 14.50; wtorek 13.15 - 14,50;  czwartek 14.00 -14.45)

P. Sabina Gonet - przyroda, chemia, biologia (poniedziałek 14.05 - 14.50; środa 14.05 - 14.50)

P. Elżbieta Groszek - j. polski (czwartek 13.15 -14.00)

P. Ryszard Józefczyk - przyroda, geografia  (wtorek 7.15 - 8.00)

P. Iwona Kłaczyńska - Lasek - j. angielski (wtorek 12.25 - 13.30)

P. Roman Pyzia - muzyka, plastyka (piątek 14.05 - 14.50)

P. Dariusz Solon - matematyka (środa 7.10 - 7.55)

P. Sylwester Szarek - informatyka, technika (poniedziałek 13.15 - 14.00)

P. Anna Wojciechowska - j. polski, j. angielski (wtorek 13.15 - 14.00)

P. Edward Wołczański - fizyka (środa 13.15 - 14.00)

             Uprzejmie informujemy, że w nowym roku szkolnym 2016/2017 spotkania z rodzicami odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy!